1.aprīlī Ministru kabinets apstiprināja Finanšu ministrijas vadībā izstrādāto Eiropas Savienības (ES) darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumu, kas 2007.-2013.gada ES fondu periodā nosaka Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu pasākumiem darba tirgus un cilvēkresursu attīstības jomās.

Darbības programmas papildinājums ir nacionāla līmeņa plānošanas dokuments, kas hierarhiski pakārtots Valsts stratēģiskajam ietvardokumentam un darbības programmai "Cilvēkresursi un nodarbinātība".

Papildinājums aptver darbības programmā "Cilvēkresursi un nodarbinātība" ietvertās jomas - zinātni un pētniecību, izglītību, nodarbinātību, sociālo iekļaušanu, darbaspēka kvalitāti, kā arī publiskās pārvaldes administratīvās spējas uzlabošanu, izklāstot darbības programmā noteikto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas nosacījumus. Programmas papildinājums ir izstrādāts sadarbībā ar ES fondu vadībā iesaistītajām nozaru ministrijām un konsultējoties ar sociālajiem partneriem, reģionu pārstāvjiem un nevalstiskajām organizācijām.

MK arī apstiprināja Ekonomikas ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Valsts kanceleju un Veselības ministriju par atbildīgajām institūcijām darbības programmas papildinājuma īstenošanā.

Avots: www.esfondi.lv
09 04 2008
Ja vēlaties saņemt jaunumus no “EIROTILTS”, ierakstiet savu E-pasta adresi šeit!
Mūsu birojs Rīgā:
Kr. Valdemāra ielā 57/59, 3.stāvā
Telefons: 67898129
Fakss: 67898130
Mob: 27044662
E-pasts: eirotilts@eirotilts.lv

Rekvizīti