Saskaņoti 50 ES fondu 2007.-2013.gada aktivitāšu projektu vērtēšanas kritēriji
"2007.-2013.gada Eiropas Savienības (ES) fondu uzraudzības komiteja aizvadītajā nedēļā saskaņoja 50 "jaunā" perioda ES fondu aktivitāšu projektu vērtēšanas kritēriju komplektus, līdz ar ko akceptu guvuši spēles noteikumi 1,2 miljardu eiro jeb vairāk nekā ¼ daļas Latvijai līdz 2013.gadam piešķirtā ES fondu finansējuma apguvei", 13.novembra valdības sēdē informēja īpašu uzdevumu ministrs ES līdzekļu apguves lietās Normunds Broks (TB/LNNK).

1.darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" ietvaros tika saskaņoti 27 Eiropas Sociālā fonda aktivitāšu projektu vērtēšanas kritēriju komplekti. Kopumā šo aktivitāšu struktūrfonda finansējums sastāda 248,4 miljonus eiro jeb ~7% 2007.-2013.gada ES fondu piešķīruma Latvijai.

25.septembrī apstiprinātās 2.darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" ietvaros uzņēmējdarbības atbalstam uzraudzības komiteja apstiprināja 11 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitāšu projektu vērtēšanas kritēriju komplektus par 556,4 miljoniem eiro (~11% no kopējā ES fondu piešķīruma Latvijai jaunajā periodā).

3.darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" ietvaros tika saskaņoti 12 ERAF un Kohēzijas fonda (KF) aktivitāšu projektu vērtēšanas kritēriju komplekti. 8 ERAF aktivitāšu un 4 KF aktivitāšu kopējais finansējums ir 415,6 miljoni eiro - ~9% kopējā ES fondu piešķīruma 2007.-2013.gadā.

Uzraudzības komiteju saskaņotie projektu vērtēšanas kritēriji līdz ar citiem katras ES fondu aktivitātes atbalsta nosacījumiem Ministru kabineta noteikumu ietvarā vēl jāapstiprina valdībā pirms konkursu atvēršanas un projektu pieņemšanas uzsākšanas.

Avots:www.esfondi.lv
27 11 2007
Ja vēlaties saņemt jaunumus no “EIROTILTS”, ierakstiet savu E-pasta adresi šeit!
Mūsu birojs Rīgā:
Kr. Valdemāra ielā 57/59, 3.stāvā
Telefons: 67898129
Fakss: 67898130
Mob: 27044662
E-pasts: eirotilts@eirotilts.lv

Rekvizīti