Lai sekmētu uzņēmēju tiešo dalību darbaspēka kvalifikācijas celšanā, turpmāk varēs saņemt atbalstu komersantu individuāli organizētām apmācībām un partnerībā organizētām apmācībām. Kopējais aktivitātes ietvaros pieejamais publiskais finansējums ir 19,3 miljoni LVL.

Šodien, 13. septembrī, Ekonomikas ministrija starpinstitūciju saskaņošanai nodevusi Ministru kabineta noteikumu projektu Darbības programmas Cilvēkresursi un nodarbinātība apakšaktivitātes Atbalsts nodarbināto apmācībām ieviešanas kārtību. Noteikumu projekts nosaka projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus un prasības projektu iesniedzējiem, Db.lv informēja ministrija.

Programmas mērķis ir sekmēt komersantu tiešo dalību tiem pieejamā darbaspēka kvalifikācijas celšanā, lai nodarbinātie celtu kvalifikāciju, pārkvalificētos vai apgūtu iemaņas, kas nepieciešamas darbam ar specifiskām tehnoloģijām.

Kopējais aktivitātes ietvaros pieejamais publiskais finansējums ir 19,3 miljoni LVL. Paredzēts, ka aktivitātes ietvaros atbalstu varēs saņemt komersantu individuāli organizētām apmācībām un partnerībā organizētām apmācībām. Partnerībā organizētām apmācībām varēs pieteikties nozares asociācija un vismaz viens atbilstošajā nozarē strādājošs komersants vai arī ne mazāk kā pieci vienā nozarē strādājoši komersanti.

Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte paredzēta:
o vispārējām apmācībām:
- 80% - individuāliem komersantiem, mazām un vidējām kapitālsabiedrībām, nozares asociācijām;
- 60% - lielām kapitālsabiedrībām;
o speciālajām apmācībām:
- 45% - individuāliem komersantiem, mazām un vidējām kapitālsabiedrībām, nozares asociācijām;
- 35% - lielām kapitālsabiedrībām;
o valodu apmācībām - 50%;

Atbalsta intensitāti paredzēts palielināt par 10%, ja visi pieteiktie apmācību dalībnieki projekta ietvaros ietilps īpašajās atbalsta grupās (saskaņā ar Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 68/2001).

Viena projekta ietvaros maksimāli pieļaujamais atbalsta apmērs paredzēts:
- komersantam maza apjoma projektam 30000 latu;
- komersantam liela apjoma projektam 150000 latu;
- partnerībā iesniegtam projektam 250000 latu.

Avots: www.db.lv
13 09 2007
Ja vēlaties saņemt jaunumus no “EIROTILTS”, ierakstiet savu E-pasta adresi šeit!
Mūsu birojs Rīgā:
Kr. Valdemāra ielā 57/59, 3.stāvā
Telefons: 67898129
Fakss: 67898130
Mob: 27044662
E-pasts: eirotilts@eirotilts.lv

Rekvizīti