„Esmu gandarīts par ekonomikas ministra Jurija Stroda (TB/LNNK) apņemšanos un pausto gatavību apgūt visu 2004.-2006.gada Eiropas Savienības fondu piešķīrumu uzņēmējdarbībai, neveicot papildu grozījumus vairākos Ministru kabineta noteikumos,” pēc 21.augusta valdības sēdē paustā viedokļa J.Stroda pozīciju novērtēja īpašu uzdevumu ministrs ES fondu līdzekļu apguves lietās Normunds Broks (TB/LNNK).

„Partijas biedrs Jurijs Strods valdības sēdē apliecināja, ka Ekonomikas ministrijas rīcībā jau pašreiz ir visi nepieciešamie instrumenti, lai sekmīgi apgūtu uzņēmējdarbībai atvēlētos vairāk nekā 15 miljonus latu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu, par kuru atguvi no Eiropas Komisijas valsts budžetā man bija radušās šaubas,” uzsvēra N.Broks, paskaidrojot, ka līdz ar to valdība šodienas sēdē lēma atcelt Ekonomikas ministrijai šā gada 14.augusta valdības sēdes protokollēmumā fiksēto uzdevumu vienlaikus uzdodot Ekonomikas un Izglītības un zinātnes ministrijām vienoties par iespējamo virssaistību uzņemšanos pētniecības infrastruktūras atbalsta aktivitātē.

„Bažas par iespēju neapgūt 2005.gada ERAF finansējumu izriet no fondu finansējuma administrēšanas principa „N+2”, kas nozīmē, ka 2005.gada fonda piešķīrums Eiropas Komisijā deklarējams un valsts budžetā atgūstams 2 gadu laikā – tas ir līdz 2007.gada beigām. Līdz šim vairākās sfērās, tai skaitā uzņēmējdarbībā finanšu plūsma nav bijusi tik raita kā nepieciešams,” situāciju skaidro N.Broks.

Jau ziņots, ka Ministru kabineta šā gada 14.augusta sēdē valdība lēma uzdot nozaru ministrijām uzdevumus, kuru izpilde veicinātu N+2 principa ievērošanu - Ekonomikas ministrijai ES fondu finansējuma pieprasījumi jāsniedz par 17,6 miljoniem latu, Satiksmes ministrijai - 3,2 miljoniem latu, Vides ministrijai - 2,6 miljoniem latu, Īpašu uzdevumu ministrijai elektroniskās pārvaldes lietās - 1,3 miljoniem latu, Izglītības un zinātnes ministrijai – 9,4 miljoniem latu, Veselības ministrijai - 326 000 latu, Labklājības ministrijai – 5,6 miljoniem latu, bet Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijai - 45 000 latu.

Īpašu uzdevumu ministrs ES līdzekļu apguves lietās, koordinējot Finanšu ministrijas ES fondu un Kohēzijas fonda departamentu darbu, kā arī pārējo ES fondu vadībā iesaistīto institūciju darbību struktūrfondu un Kohēzijas fonda administrēšanā, pārrauga ES fondu finansējuma apguvi Latvijā, nodrošina fondu izlietojuma uzraudzību, organizē un nodrošina ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības komiteju darbību, vienotas projektu informācijas sistēmas darbību, koordinē komunikāciju par ES fondiem un sadarbību ar Eiropas Komisiju.

Avots: www.esfondi.lv
23 08 2007
Ja vēlaties saņemt jaunumus no “EIROTILTS”, ierakstiet savu E-pasta adresi šeit!
Mūsu birojs Rīgā:
Kr. Valdemāra ielā 57/59, 3.stāvā
Telefons: 67898129
Fakss: 67898130
Mob: 27044662
E-pasts: eirotilts@eirotilts.lv

Rekvizīti