Valdība apstiprina 2007.-2013.gada ES fondu darbības programmu „Uzņēmējdarbība un inovācijas”

17.jūlija sēdē valdība apstiprināja 2007. – 2013.gada ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas dokumentu – darbības programmu „Uzņēmējdarbība un inovācijas”, kas papildināta sarunu gaitā ar Eiropas Komisiju (EK). Darbības programmu apstiprināšanai EK paredzēts iesniegt līdz š.g. 20.jūlijam.

Valdība precizēja arī ES fondu finansējuma sadalījumu starp Valsts stratēģiskā ietvardokumenta (VSID) projekta pasākumiem.

No Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētās darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas”, kas aptver zinātnes un pētniecības, inovāciju, kā arī uzņēmējdarbības atbalsta jomas, kopējais finansējums (publiskais un privātais finansējums) ir 1 083 728 177 eiro. Atbalsts zinātnei un inovācijām paredzēts 57,2% no programmas finansējuma, finanšu pieejamības pasākumiem – 20,1%, savukārt uzņēmējdarbības veicināšanai – 19,9 % finansējuma. Darbības programmas administrēšanai atvēlēti 2,8% tās finansējuma.

Precizējumi ES fondu finansējuma sadalījumā starp VSID 2007.-2013.gadam pasākumiem paredz nodalīt atsevišķu finansējumu publiskā transporta apakšjomai, kā arī nodarbināto apmācībām Ekonomikas ministrijas un Labklājības ministrijas kompetenču ietvaros, kā arī noteikt finansējumu informācijas sabiedrības, informācijas, komunikāciju infrastruktūras un pakalpojumu apakšjomās. Iepriekš finansējuma sadalījums Ministru kabinetā apstiprināts 2007.gada 20.februārī, kas līdz ar šodienas valdības lēmumu zaudē spēku.

Paredzams, ka Eiropas Komisijas akcepts darbības programmai „Uzņēmējdarbība un inovācijas” sagaidāms divu mēnešu laikā no tās iesniegšanas EK – š.g. septembra vidum.

Avots: www.esfondi.lv
22 08 2007
Ja vēlaties saņemt jaunumus no “EIROTILTS”, ierakstiet savu E-pasta adresi šeit!
Mūsu birojs Rīgā:
Kr. Valdemāra ielā 57/59, 3.stāvā
Telefons: 67898129
Fakss: 67898130
Mob: 27044662
E-pasts: eirotilts@eirotilts.lv

Rekvizīti