EIROTILTS
Jānis Čilipāns - Projektu vadītājs
 siluets
Līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā, esmu padziļināti pievērsies ES un citu fondu projektu sagatavošanai, projektu padziļinātai izpētei, vērtēšanai un konsultēšanai. Pēdējo gadu laikā esmu piedalījies daudzu finansiāli apjomīgu projektu izstrādē un vērtēšanā.
Uzņēmumā galvenokārt nodarbojos ar projektu sagatavošanu ES un cita finansējuma piesaistei, kā arī biznesa plānu izstrādi.

Esmu ieguvis augstāko izglītību Banku augstskolā - bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā.

Jo vieglāk sasniedzams mērķis, jo mazāk tas vilina.
(Plīnijs Juniors)


Linda Vītola - Mārketinga speciāliste
siluets
SIA EIROTILTS kolektīvam pievienojos 2007. gada sākumā. Šajā laikā galvenokārt strādāju pie mārketinga stratēģiju izveides un pārdošanas iespēju atrašanas uzņēmuma klientu uzdevumā. Darbā lieliski noder Rīgas Stradiņa universitātē iegūtās zināšanas- esmu ieguvusi sociālo zinātņu bakalaura grādu mārketingā un reklāmā. Savu kompetenci šajā jomā regulāri papildinu arī dažādos kursos un semināros. Manā darbā interesantākais ir tas, ka vienmēr ir jāmeklē jaunas pieejas individuāli katram projektam.

Cilvēks aug vienlaicīgi ar mērķiem, kādus viņš sev uzstāda.
(Šillers)


Zane Jēkabsone - Finanšu speciāliste
 siluets
2007.gadā ieguvu maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā RTU inženierkonomikas fakultātē. MBA programma - Innovations and Entrepreneurship sniedza ieskatu arī starptautiskā biznesa vidē, jo tiek īstenota sadarbībā ar Buskerud Universitāti Norvēģijā. Pirms tam ieguvu 2.līmeņa augstāko profesionālo izglītību LU Ekonomikas un vadības fakultātē, grāmatvedības institūtā, kur specializējos grāmatvedībā, finanšu analīzē un auditā.

Studiju laikā vairāk kā četrus gadus strādāju galvenās grāmatvedes amatā inženierkomunikāciju projektēšanas birojā, kur uzkrāju pieredzi finanšu vadībā un grāmatvedībā. Pašlaik darbojos arī kā zvērināta revidenta palīgs - veicu finanšu pārskatu auditus, sniedzu konsultācijas finanšu vadības un nodokļu jautājumos.

SIA "EIROTILTS" veicu finanšu plānošanas dokumentu sagatavošanu investīciju projektos – budžeti, naudas plūsmas, p/z aprēķini, finanšu vadības nodrošināšana.

Lielas idejas līdzinās eglēm - aug ēnā un aizu malās.
(Flobērs)Ja vēlaties saņemt jaunumus no “EIROTILTS”, ierakstiet savu E-pasta adresi šeit!
Mūsu birojs Rīgā:
Kr. Valdemāra ielā 57/59, 3.stāvā
Telefons: 67898129
Fakss: 67898130
Mob: 27044662
E-pasts: eirotilts@eirotilts.lv

Rekvizīti