EIROTILTS

Lai veiksmīgi realizētu kādu biznesa ideju, pirms ķerties tai klāt, ir vēlama padziļināta priekšizpēte par situāciju tirgū. Ja Jums ir visi nepieciešmie resursi veiksmīgai projekta realizācijai, neaizmirstiet par vienu no galvenajiem katra biznesa plāna pamatelementiem – tirgus pētījuma veikšanu. Tas nepieciešams,  galvenokārt, informācijas iegūšanai par situāciju tirgū un tā attīstības tendencēm, lai vēlāk projekta realizācijas gaitā nenāktos sastapties ar apslēptiem zemūdens akmeņiem, kuri būtiski var kavēt uzņēmējdarbības attīstīstību.

SIA „EIROTILTS” eksperti veiks Jums nepieciešamos tirgus pētījumus, kuri spēlēs būtisku lomu nozīmīgu lēmumu pieņemšanā un sniegs skaidru priekšstatu par situāciju tirgū.

Ja vēlaties saņemt jaunumus no “EIROTILTS”, ierakstiet savu E-pasta adresi šeit!
Mūsu birojs Rīgā:
Kr. Valdemāra ielā 57/59, 3.stāvā
Telefons: 67898129
Fakss: 67898130
Mob: 27044662
E-pasts: eirotilts@eirotilts.lv

Rekvizīti