2014. gada martā plānota projektu pieņemšana atbalsta programmas „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” 4. kārtas ietvaros.

Atbalsta programmu administrēs: LIAA
Atbalsta pretendenti: Latvijā reģistrēti komersanti
Finansējumu piešķir ieguldījumiem pamatlīdzekļos – iekārtu iegādei, kas saistīta ar jaunas saimnieciskās darbības uzsākšanu vai esošas saimnieciskās darbības paplašināšanu, produkcijas dažādošanu ar jauniem produktiem vai ražošanas procesa būtisku maiņu.

Attiecināmās izmaksas: jaunu iekārtu un aprīkojuma iegādes izmaksas, kuras tieši nodrošina ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesu projekta īstenošanas nozarē.

Atbalsta apmērs: 45 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Minimālā projekta izmaksu summa: 142 287 EUR (100 000 LVL).

Maksimālais publiskā finansējuma (atbalsta) apjoms: 1 280 585 EUR (900 000 LVL).

Būtiskākie atbalsta saņemšanas nosacījumi:

 • Projekta iesniedzējs no projekta ietvaros saražotās produkcijas vai sniegto pakalpojumu apjoma eksportēs vismaz 30% (vidēji nākamo trīs kalendāro gadu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas).

 • Kopā ar Projekta iesniegumu jāiesniedz LIAA kredītiestādes izsniegtu līguma izpildes garantijas vēstuli 4% vērtībā no pieprasītā publiskā finansējuma (garantijas vēstules minimālā vērtība ir 7 114 EUR (5 000 latu)).

 • Projekta īstenošana jāpabeidz līdz 2015. gada 15.septembrim.

 • Projekta iesniedzēja, projekta iesniedzēja saistīto personu grupas pašu kapitāls ir ne mazāks kā 25% no projekta attiecināmajām izmaksām.

  Mēs piedāvājam sagatavot kvalitatīvu projekta pieteikumu un ar to saistīto dokumentāciju, kā arī sniedzam konsultācijas visā projekta ieviešanas laikā un nodrošinām gala atskaites sagatavošanu.

  Būsiet laipni gaidīti mūsu birojā uz bezmaksas konsultāciju, lai kopīgi izvērtētu Jūsu iespējas piesaistīt ES fondu līdzekļus.
 • 31 01 2014
  Ja vēlaties saņemt jaunumus no “EIROTILTS”, ierakstiet savu E-pasta adresi šeit!
  Mūsu birojs Rīgā:
  Kr. Valdemāra ielā 57/59, 3.stāvā
  Telefons: 67898129
  Fakss: 67898130
  Mob: 27044662
  E-pasts: eirotilts@eirotilts.lv

  Rekvizīti