Vēlamies Jūs informēt, ka no 2012. gada 6. decembra līdz 2013. gada 15. janvārim būs iespējams iesniegt projektus Eiropas Zivsaimniecības fonda programmā „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” .

Šajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā būs pieejams publiskais finansējums 8,64 miljoni latu.

Programmas mērķis ir palielināt zvejas un akvakultūras produktu pievienoto vērtību, paaugstināt darba drošību un darba ražīgumu, samazināt negatīvu ietekmi uz vidi, nodrošināt produktu kvalitāti, tai skaitā samazināt kaitīgas vielas zivju produktos, kā arī ražot jaunus produktus un izmantot zivju apstrādes blakusproduktus un atkritumus.

Uz atbalstu pasākuma ietvaros var pretendēt:
1. pārtikas un veterinārā dienestā atzīts zivju apstrādes uzņēmums;
2. pārtikas un veterinārā dienestā atzīts dzīvnieku izcelsmes pārtikā neiz¬mantojamo blakusproduktu aprites uzņēmums, kas nodarbojas ar zivju blakus¬produktu vai atkritumu pārstrādi;
3. pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas mājas apstākļos ražo zvejas produktus;
4. esošs komersants, kurš veido jaunu zivju apstrādes uzņēmumu vai zvejas un akvakultūras produktu pārtikā neizmantojamo blakusproduktu aprites uzņēmumu;
5. jaundibināts komersants, kurš veido jaunu zivju apstrādes uzņēmumu vai zvejas un akvakultūras produktu pārtikā neizmantojamo blakus¬produktu aprites uzņēmumu, kuram pirmais pārskata vai taksācijas gads vēl nav noslēdzies.

Šajā programmā ir iespēja iegūt Eiropas Savienības un valsts atbalstu līdz 60% no šādām izmaksām:

1) jaunu ražošanas pamatlīdzekļu (tehnikas, iekārtu un aprīkojuma, tai skaitā datoru programmatūru) iegāde:

 • zivsaimniecības produkcijas pirmapstrādes un uzglabāšanas teh¬nika, iekārtas un aprīkojums, tai skaitā aukstuma tehnika un iekārtas, uzgla¬bāšanas un saldēšanas kameras;

 • datorizētā ražošanas procesa vadības un kontroles tehnika un iekārtas (ieskaitot programmnodrošinājumu), tai skaitā mobilie un stacionārie svari;

 • laboratorijas un kvalitātes kontroles veikšanas tehnika un iekārtas;

 • mazgāšanas, dezinfekcijas tehnika un iekārtas;

 • uzņēmuma vajadzībām nepieciešamās enerģētiskās iekārtas un tehnika, tai skaitā apkures un vēdināšanas tehnika un iekārtas;

 • uzņēmuma vajadzībām nepieciešamās ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu un dūmgāzu attīrīšanas un ūdens recirkulācijas iekārtas un tehnika;

 • kravu celšanas un kraušanas tehnikas un iekārtu iegāde;

 • zivju apstrādes blakusproduktu un atkritumu pārstrādes iekārtas un tehnika;

 • cita specializētā tehnoloģiskā tehnika, iekārtas un aprīkojums, kas nepieciešams projekta mērķu sasniegšanai;

 • specializētā produkcijas pārvadāšanas tehnika, kas nodrošina veterinārajām un higiēnas prasībām atbilstošus apstākļus;

 • 2) jaunas būvniecības, rekonstrukcijas izmaksas;

  3) būvmateriālu iegāde, pamatojoties uz akceptētu tehnisko būvprojektu;

  4) vispārējas izmaksas, tai skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu (projekta sagatavošanas) honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču saņemšanas izmaksas.

  Mēs piedāvājam sagatavot kvalitatīvu projekta pieteikumu un ar to saistīto dokumentāciju, kā arī sniedzam konsultācijas visā projekta ieviešanas laikā un nodrošinām gala atskaites sagatavošanu.

  Būsiet laipni gaidīti mūsu birojā uz bezmaksas konsultāciju, lai kopīgi izvērtētu Jūsu iespējas piesaistīt ES fondu līdzekļus.
  21 11 2012
  Ja vēlaties saņemt jaunumus no “EIROTILTS”, ierakstiet savu E-pasta adresi šeit!
  Mūsu birojs Rīgā:
  Kr. Valdemāra ielā 57/59, 3.stāvā
  Telefons: 67898129
  Fakss: 67898130
  Mob: 27044662
  E-pasts: eirotilts@eirotilts.lv

  Rekvizīti