Vēlamies Jūs informēt, ka vēl līdz 30.07.2012. ir iespējams iesniegt projektus Eiropas Zivsaimniecības fonda programmā „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos” .

Šajā programmā ir iespēja iegūt Eiropas Savienības un valsts atbalstu līdz 60% no šādām izmaksām:

 • akvakultūras dzīvnieku audzēšanas un inkubācijas cehu jaunbūve un esošo cehu rekonstrukcija;

 • hidrotehnisko būvju jauna būvniecība un rekonstrukcija;

 • cita jauna būvniecība vai rekonstrukcija;

 • tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana atbilstoši projekta mērķim, tajā skaitā datortehnika;

 • specializēto datorprogrammatūru iegāde ražošanas procesa vadības un kontroles nodrošināšanai;

 • laboratorijas un kvalitātes kontroles iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana;

 • ne vairāk kā viena ar zivju barotavu aprīkota peldlīdzekļa vai airu laivas iegāde atbilstoši projekta mērķim, ja atbalsta pretendents akvakultūras dzīvniekus audzē jau esošos dīķos;

 • ūdens recirkulācijas sistēmas iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstā¬dīšana;

 • ūdens padeves un tā līmeņa regulācijas iekārtu uzstādīšana un rekonstrukcija;

 • savvaļas dzīvnieku atbaidīšanas iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana;

 • tehnikas iegāde, kas nepieciešama koku un krūmu izzāģēšanai un meldru izpļaušanai putnu ligzdošanas un savvaļas dzīvnieku uzturēšanās vietās, atbilstoši projekta mērķim, ja atbalsta pretendentam iepriekšējā pārskata gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir bijuši ieņēmumi no akvakultūras produkcijas pārdošanas;

 • traktortehnika akvakultūras uzņēmuma darbības nodrošināšanai, ja atbalsta pretendentam iepriekšējā pārskata gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir bijuši ieņēmumi no akvakultūras produkcijas pārdošanas;

 • specializēta transporta iegāde dzīvo zivju pārvadāšanai;

 • iekārtu iegāde uzņēmumā izaudzētās akvakultūras produkcijas mazumtirdzniecībai audzētavas teritorijā, ja atbalsta pretendentam iepriekšējā pārskata gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir bijuši ieņēmumi no akvakultūras produkcijas pārdošanas;

 • vispārējas izmaksas, tai skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu (projekta sagatavošanas) honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču saņemšanas izmaksas.

 • Mēs piedāvājam sagatavot kvalitatīvu projekta pieteikumu un ar to saistīto dokumentāciju, kā arī sniedzam konsultācijas visā projekta ieviešanas laikā un nodrošinām gala atskaites sagatavošanu.
  Būsiet laipni gaidīti mūsu birojā uz bezmaksas konsultāciju, lai kopīgi izvērtētu Jūsu iespējas piesaistīt ES fondu līdzekļus.
  09 07 2012
  Ja vēlaties saņemt jaunumus no “EIROTILTS”, ierakstiet savu E-pasta adresi šeit!
  Mūsu birojs Rīgā:
  Kr. Valdemāra ielā 57/59, 3.stāvā
  Telefons: 67898129
  Fakss: 67898130
  Mob: 27044662
  E-pasts: eirotilts@eirotilts.lv

  Rekvizīti