Vēlamies informēt, ka šā gada 20.martā valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.132 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" . Jau tuvākajā laikā tiks izsludināta projektu pieņemšana.

Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību vai nodarbinātību lauku teritorijā un dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.

Atšķirībā no iepriekšējām projektu pieņemšanas kārtām šajā programmā, projektiem ir noteikta lielāka atbalsta intensitāte – 70% no kopējās attiecināmo izmaksu kopsummas.

Iespēja saņemt atbalstu:
1) jaunu uzņēmumu radīšanai – fiziskām personām, kā arī individuālajiem komersantiem un uzņēmumiem, kas nav uzsākuši saimniecisko darbību līdz projekta iesniegšanai;
2) esošās saimnieciskās darbības attīstībai vai dažādošanai.

Projekta īstenošanas vieta: projektu var īstenot visā Latvijas teritorijā, izņemot pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju.

Atbalstāmās izmaksas:
 • jaunu ražošanas pamatlīdzekļu (tehnika, iekārtas un aprīkojums) iegādes izmaksas, lai tieši nodrošinātu ražošanas procesu attiecīgajā projekta īstenošanas nozarē, kā arī vienreizējas izmaksas, kas saistītas ar tehnikas un iekārtu uzstādīšanu to darbības nodrošināšanai;

 • jaunas būvniecības, rekonstrukcijas, vienkāršotās rekonstrukcijas izmaksas;

 • būvmateriālu iegāde, attiecināma gadījumos, pamatojoties uz apstiprinātu būvprojektu, kas iesniegts kopā ar projekta iesniegumu. Vienkāršotas rekonstrukcijas gadījumā, pamatojoties uz atbalsta pretendenta sastādītu tāmi;

 • izmaksas par būvprojekta izstrādi, kas nepārsniedz 8 % no būvniecības tāmes izmaksām.

 • Atbalsta saņēmēji:
  1) fiziska persona, kas vēlas dibināt jaunu uzņēmumu;
  2) juridiska persona, kura atbilst mikrouzņēmuma definīcijai(< 10 darbinieki).
  3) Atbalsta pretendenti var būt mikrouzņēmumi, mazie un vidējie saimnieciskās darbības veicēji, ja pēdējā pārskata gadā vismaz 51 procents ieņēmumi ir gūti no lauksaimnieciskās darbības.

  Maksimālā viena projekta attiecināmo izmaksu summa:
 • 100 000 EUR atbalsta pretendentiem- fiziskām personām, kā arī mikrouzņēmumiem, kas reģistrēti mazāk nekā 12 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas un nav uzsākuši saimniecisko darbību;

 • 200 000 EUR esošas saimnieciskās darbības veicējiem atbalstāmajās nozarēs

 • ES līdzfinansējums:
 • 70 %

 • 40 % - projektiem, kas saistīti ar kurināmā ražošanu (malka, šķelda, kokogles, granulas, briketes), lai attīstītu esošo saimniecisko darbību).

 • Maksimāli iegūstamais atbalsta apmērs:
 • 70 000 EUR (fiziskām personām, kā arī mikrouzņēmumiem, kas reģistrēti mazāk nekā 12 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas)
  *100 000 x 70% = 70 000 EUR

 • 140 000 EUR (pārējiem projektiem- esošās saimnieciskās darbības attīstībai vai dažādošanai)
  *200 000 x 70% = 140 000 EUR

 • Mēs piedāvājam sagatavot kvalitatīvu projekta pieteikumu un ar to saistīto dokumentāciju, kā arī sniedzam konsultācijas visā projekta ieviešanas laikā un nodrošinām gala atskaites sagatavošanu.

  Sazinieties ar mums, un mēs sniegsim Jums noderīgu informāciju arī par citiem projektu konkursiem, kuri iespējams ir piemēroti tieši Jūsu idejām.
  Būsiet laipni gaidīti mūsu birojā uz bezmaksas konsultāciju, lai kopīgi izvērtētu Jūsu iespējas piesaistīt ES fondu līdzekļus.
  28 03 2012
  Ja vēlaties saņemt jaunumus no “EIROTILTS”, ierakstiet savu E-pasta adresi šeit!
  Mūsu birojs Rīgā:
  Kr. Valdemāra ielā 57/59, 3.stāvā
  Telefons: 67898129
  Fakss: 67898130
  Mob: 27044662
  E-pasts: eirotilts@eirotilts.lv

  Rekvizīti