Vēlamies informēt, ka no 2011.gada 12.decembra līdz 2012.gada 2.aprīlim ir izsludināta kārtējā projektu pieņemšanas kārta atbalsta programmā Augstas pievienotās vērtības investīcijas.
Aktivitātes ietvaros finansējumu piešķir ieguldījumiem pamatlīdzekļos – jaunu iekārtu (un aprīkojumu) iegādei un ēku un būvju būvniecībai un rekonstrukcijai.
Aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums 26 173 764 lati, kas ļaus atbalstīt 8 - 13 lielus projektus.
Minimālā attiecināmo izmaksu summa ir noteikta 3 000 000 lati
Maksimālais atbalsta apjoms vienam projekta iesniedzējam - 3 000 000 latu.
Maksimāli pieļaujamā finansējuma atbalsta intensitāte ir 35 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
Projekta iesniedzējs var pretendēt uz finansējumu:
1) ja tas ir Latvijā reģistrēts komersants;
2) ja tas atbilst zemāk minētajiem darbības un finanšu rādītājiem:
 • projekta iesniedzējs no projekta ietvaros saražotās produkcijas vai sniegto pakalpojumu apjoma eksportēs vismaz 30% (vidēji nākamo trīs kalendāro gadu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas);
 • projekta iesniedzējs 12 mēnešu laikā no dienas, kad būs noslēgts līgums par projekta īstenošanu ar sadarbības iestādi, sadarbības iestādē būs iesniedzis starpposma maksājuma pieprasījumu vismaz par 35 % no pieprasītā publiskā finansējuma apmēra, kas projekta iesniegumā ir pamatots ar kredītiestādes garantijas vēstuli.

 • Mēs piedāvājam sagatavot kvalitatīvu projekta pieteikumu un ar to saistīto dokumentāciju, kā arī sniedzam konsultācijas visā projekta ieviešanas laikā un nodrošinām gala atskaites sagatavošanu.
  Sazinieties ar mums, un mēs sniegsim Jums noderīgu informāciju arī par citiem projektu konkursiem, kuri iespējams ir piemēroti tieši Jūsu idejām.
  Būsiet laipni gaidīti mūsu birojā uz bezmaksas konsultāciju, lai kopīgi izvērtētu Jūsu iespējas piesaistīt ES fondu līdzekļus.

  15 11 2011
  Ja vēlaties saņemt jaunumus no “EIROTILTS”, ierakstiet savu E-pasta adresi šeit!
  Mūsu birojs Rīgā:
  Kr. Valdemāra ielā 57/59, 3.stāvā
  Telefons: 67898129
  Fakss: 67898130
  Mob: 27044662
  E-pasts: eirotilts@eirotilts.lv

  Rekvizīti