Vēlamies informēt, ka no 26.04.2011. līdz 27.05.2011 ir izsludināta septītā projektu pieņemšanas kārta atbalsta programmā "ATBALSTS UZŅĒMUMU RADĪŠANAI UN ATTĪSTĪBAI" .

Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību vai nodarbinātību lauku teritorijā un dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.

Pasākumā atbalsta šādas aktivitātes:
 • jaunu mikrouzņēmumu radīšanu – fiziskām personām, kā arī mikrouzņēmumiem, kas reģistrēti mazāk nekā 12 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas un nav uzsākuši saimniecisko darbību;

 • esošās saimnieciskās darbības attīstību vai dažādošanu.

 • Atbalsta pretendents ir:
 • fiziska persona, kas vēlas dibināt jaunu mikrouzņēmumu, vai juridiska persona, kura atbilst mikrouzņēmuma definīcijai.

 • mikrouzņēmumi, mazie un vidējie saimnieciskās darbības veicēji, ja pēdējā pārskata gadā vismaz 51 procents ieņēmumi ir gūti no lauksaimnieciskās darbības.

 • Pasākuma īstenošanas vieta:
 • Projektu var īstenot visā Latvijas teritorijā, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības – pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju.

 • Atbalstāmās izmaksas:
 • jaunu ražošanas pamatlīdzekļu (tehnika, iekārtas un aprīkojums, tai skaitā datoru programmatūra) iegādes izmaksas, lai tieši nodrošinātu ražošanas procesu attiecīgajā projekta īstenošanas nozarē, kā arī vienreizējas izmaksas, kas saistītas ar tehnikas un iekārtu uzstādīšanu to darbības nodrošināšanai;

 • jaunas būvniecības, rekonstrukcijas, vienkāršotās rekonstrukcijas izmaksas;

 • būvmateriālu iegāde, attiecināma gadījumos, pamatojoties uz apstiprinātu būvprojektu, kas iesniegts kopā ar projekta iesniegumu. Vienkāršotas rekonstrukcijas gadījumā, pamatojoties uz atbalsta pretendenta sastādītu tāmi;

 • izmaksas par būvprojekta izstrādi, kas nepārsniedz 8 % no būvniecības tāmes izmaksām.

 • Maksimālā viena projekta attiecināmo izmaksu summa:
 • 100 000 EUR atbalsta pretendentiem- fiziskām personām, kā arī mikrouzņēmumiem, kas reģistrēti mazāk nekā 12 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas un nav uzsākuši saimniecisko darbību;

 • 200 000 EUR esošas saimnieciskās darbības veicējiem atbalstāmajās nozarēs

 • ES līdzfinansējums:
 • 60 %

 • 40 % - projektiem, kas saistīti ar kurināmā ražošanu (malka, šķelda, kokogles, granulas, briketes), lai attīstītu esošo saimniecisko darbību).

 • Maksimāli iegūstamais atbalsta apmērs:
 • 60 000 EUR (fiziskām personām, kā arī mikrouzņēmumiem, kas reģistrēti mazāk nekā 12 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas)
  *100 000 x 60% = 60 000 EUR

 • 120 000 EUR (pārējiem projektiem- esošās saimnieciskās darbības attīstībai vai dažādošanai)
  *200 000 x 60% = 120 000 EUR

 • Mēs piedāvājam sagatavot kvalitatīvu projekta pieteikumu un ar to saistīto dokumentāciju, kā arī sniedzam konsultācijas visā projekta ieviešanas laikā un nodrošinām gala atskaites sagatavošanu.

  Sazinieties ar mums, un mēs sniegsim Jums noderīgu informāciju arī par citiem projektu konkursiem, kuri iespējams ir piemēroti tieši Jūsu idejām.
  Būsiet laipni gaidīti mūsu birojā uz bezmaksas konsultāciju, lai kopīgi izvērtētu Jūsu iespējas piesaistīt ES fondu līdzekļus.

  28 03 2011
  Ja vēlaties saņemt jaunumus no “EIROTILTS”, ierakstiet savu E-pasta adresi šeit!
  Mūsu birojs Rīgā:
  Kr. Valdemāra ielā 57/59, 3.stāvā
  Telefons: 67898129
  Fakss: 67898130
  Mob: 27044662
  E-pasts: eirotilts@eirotilts.lv

  Rekvizīti