Izsludināta trešā projektu pieņemšanas kārta Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta pasākumā "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde".

Pasākuma mērķis ir palielināt zvejas un akvakultūras produktu pievienoto vērtību, paaugstināt darba drošību un darba ražīgumu, samazināt negatīvu ietekmi uz vidi, nodrošināt produktu kvalitāti, tai skaitā samazināt kaitīgas vielas zivju produktos, kā arī ražot jaunus produktus un izmantot zivju apstrādes blakusproduktus un atkritumus.

Pasākuma īstenošanas vieta: visa Latvijas teritorija.

Atbalsta pretendents ir:
 • Pārtikas un veterinārā dienestā atzīts zivju apstrādes uzņēmums;
 • Pārtikas un veterinārā dienestā atzīts dzīvnieku izcelsmes pārtikā neizmantojamo blakusproduktu aprites uzņēmums, kas nodarbojas ar zivju blakus produktu vai atkritumu pārstrādi;
 • Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas mājas apstākļos ražo zvejas produktus;
 • Esošs komersants, kurš veido jaunu zivju apstrādes uzņēmumu vai zvejas un akvakultūras produktu pārtikā neizmantojamo blakusproduktu aprites uzņēmumu;
 • jaundibināts komersants, kurš veido jaunu zivju apstrādes uzņēmumu vai zvejas un akvakultūras produktu pārtikā neizmantojamo blakus-produktu aprites uzņēmumu, kuram pirmais pārskata vai taksācijas gads vēl nav noslēdzies.


 • Pasākuma ietvaros atbalsta investīcijas apstrādes uzņēmumu ražošanas būvju jaunbūvē, esošo būvju rekonstrukcijā, kā arī jaunu iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegādi un uzstādīšanu, kas nodrošina ražošanas procesus vai ražošanas blakusproduktu un atliekvielu izmantošanu.

  Atbalsta apjoms no attiecināmajām izmaksām:

 • sīkajiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem - 60 %;
 • pārējiem uzņēmumiem - 30 %


 • Attiecināmo izmaksu summa viena projekta ietvaros nepārsniedz:

 • 400 000 latu - atbalsta pretendentam, kas atbilst sīkā (mikro) uzņēmuma statusam;
 • 1 000 000 latu - atbalsta pretendentam, kas atbilst mazā uzņēmuma statusam.


 • Attiecināmās izmaksas:

 • jaunu ražošanas pamatlīdzekļu (tehnikas, iekārtu un aprīkojuma, tai skaitā datoru programmatūru) iegāde:

  - zivsaimniecības produkcijas pirmapstrādes un uzglabāšanas tehnika, iekārtas un aprīkojums, tai skaitā aukstuma tehnika un iekārtas, uzglabāšanas un saldēšanas kameras;

  - datorizētā ražošanas procesa vadības un kontroles tehnika un iekārtas (ieskaitot programmnodrošinājumu), tai skaitā mobilie un stacionārie svari;

  - laboratorijas un kvalitātes kontroles veikšanas tehnika un iekārtas;

  - mazgāšanas, dezinfekcijas tehnika un iekārtas;

  - uzņēmuma vajadzībām nepieciešamās enerģētiskās iekārtas un tehnika, tai skaitā apkures un vēdināšanas tehnika un iekārtas;

  - uzņēmuma vajadzībām nepieciešamās ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu un dūmgāzu attīrīšanas un ūdens recirkulācijas iekārtas un tehnika;

  - kravu celšanas un kraušanas tehnikas un iekārtu iegāde;

  - zivju apstrādes blakusproduktu un atkritumu pārstrādes iekārtas un tehnika;

  - cita specializētā tehnoloģiskā tehnika, iekārtas un aprīkojums, kas nepieciešams projekta mērķu sasniegšanai;

  - specializētā produkcijas pārvadāšanas tehnika, kas nodrošina veterinārajām un higiēnas prasībām atbilstošus apstākļus;

 • jaunas būvniecības, rekonstrukcijas un vienkāršotas rekonstrukcijas izmaksas;

 • vispārējas izmaksas (tai skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu pakalpojumi, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču saņemšanas izmaksas), kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu.


 • Mēs piedāvājam sagatavot kvalitatīvu projekta pieteikumu un ar to saistīto dokumentāciju, kā arī sniedzam konsultācijas visā projekta ieviešanas laikā un nodrošinām gala atskaites sagatavošanu.
  Sazinieties ar mums, un mēs sniegsim Jums noderīgu informāciju arī par citiem projektu konkursiem, kuri iespējams ir piemēroti tieši Jūsu idejām.
  Būsiet laipni gaidīti mūsu birojā uz bezmaksas konsultāciju, lai kopīgi izvērtētu Jūsu iespējas piesaistīt ES fondu līdzekļus.
  15 09 2009
  Ja vēlaties saņemt jaunumus no “EIROTILTS”, ierakstiet savu E-pasta adresi šeit!
  Mūsu birojs Rīgā:
  Kr. Valdemāra ielā 57/59, 3.stāvā
  Telefons: 67898129
  Fakss: 67898130
  Mob: 27044662
  E-pasts: eirotilts@eirotilts.lv

  Rekvizīti