Vēlamies informēt, ka no 9.februāra līdz 9.martam uzņēmējiem būs iespēja iesniegt projektus projektu programmā „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” .

Šajā konkursā atbalstāmas sekojošas aktivitātes:
 • jaunu mikrouzņēmumu radīšana
 • esošo uzņēmumu attīstība;
 • kurināmā ražošana no lauksaimniecības un mežsaimniecības produktiem esošā uzņēmumā, izņemot biogāzes iegūšanu un tās transformēšanu siltumenerģijā.

 • Šajā konkursā ir iespēja iegūt Eiropas Savienības un valsts atbalstu 40% no sekojošām izmaksām:

 • jaunu ražošanas pamatlīdzekļu iegāde (tehnika, iekārtas un aprīkojums, tai skaitā datoru programmatūra), lai tieši nodrošinātu ražošanas procesu attiecīgajā projekta īstenošanas nozarē, kā arī vienreizējas izmaksas, kas saistītas ar tehnikas un iekārtu uzstādīšanu to darbības nodrošināšanai;
 • jaunas būvniecības, rekonstrukcijas, vienkāršotas rekonstrukcijas izmaksas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu;
 • būvmateriālu iegāde, pamatojoties uz akceptētu būvprojektu, kas iesniegts kopā ar projekta iesniegumu, vai atbalsta pretendenta sastādītu tāmi vienkāršotai rekonstrukcijai;
 • vispārējas izmaksas, tai skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu (projekta sagatavošanas) honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču saņemšanas izmaksas.

 • Mēs piedāvājam sagatavot kvalitatīvu projekta pieteikumu un ar to saistīto dokumentāciju, kā arī sniedzam konsultācijas visā projekta ieviešanas laikā un nodrošinām gala atskaites sagatavošanu.
  Sazinieties ar mums, un mēs sniegsim Jums noderīgu informāciju arī par citiem projektu konkursiem, kuri iespējams ir piemēroti tieši Jūsu idejām.
  Būsiet laipni gaidīti mūsu birojā uz bezmaksas konsultāciju, lai kopīgi izvērtētu Jūsu iespējas piesaistīt ES fondu līdzekļus.

  14 01 2009
  Ja vēlaties saņemt jaunumus no “EIROTILTS”, ierakstiet savu E-pasta adresi šeit!
  Mūsu birojs Rīgā:
  Kr. Valdemāra ielā 57/59, 3.stāvā
  Telefons: 67898129
  Fakss: 67898130
  Mob: 27044662
  E-pasts: eirotilts@eirotilts.lv

  Rekvizīti