Vēlamies informēt, ka sākot no 8. septembra līdz gada beigām pašvaldībām četrās kārtās būs iespēja iesniegt projektus projektu programmā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” .

Programmas mērķis ir ir atbalstīt investīcijas publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos.

Pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas lauku teritorija, izņemot Rīgas rajona vietējās pašvaldības, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju. Novadi ar lauku teritoriju un pilsētas ar lauku teritoriju pasākumu drīkst īstenot tikai lauku teritorijā.

Lauku teritorijas definīcija:
 • līdz 2008.gada 31.decembrim ir visa Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un rajonu administratīvo centru pilsētas. Par lauku teritoriju uzskatāma arī lauku teritorija rajonu administratīvo centru pilsētās ar lauku teritoriju;
 • sākot ar 2009.gada 1.janvāri ir visa Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības - pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju. Par lauku teritoriju uzskatāma arī novadu teritoriālās vienības - pilsētas ar lauku teritoriju - lauku teritorija, ja attiecīgajā pilsētā ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju.

 • Atbalsta saņēmēji šī pasākuma ietvaros ir vietējā pašvaldība, kuras administratīvās teritorijas daļa ir atbilstoša lauku teritorijai- noteiktajai pasākuma īstenošanas vietai.

  Atbalstāmās aktivitātes:
 • pašvaldību ceļu būvniecība vai rekonstrukcija, neietverot uzturēšanu;
 • vietējas nozīmes saietu namu, brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu būvniecība vai rekonstrukcija;
 • publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana, kas tiek veikta, lai nodrošinātu rekreācijas pamatpakalpojumus pašvaldību teritorijās (piemēram, veloceliņu un ietvju būvniecība vai rekonstrukcija);
 • atjaunojamo energoresursu energoapgādes sistēmas būvniecība vai rekonstrukcija.

 • Atbalsta pretendents vienā projekta iesniegumā var iekļaut vairākas aktivitātes.

  Atbalsta apjoms:
 • Vietējai pašvaldībai, kas izveidojusies līdz 2006.gada 1.jūlijam, maksimālā attiecināmo izmaksu summa ir 140 000 latu laikposmā no 2008.gada līdz 2013.gadam;
 • Vietējai pašvaldībai, kas izveidojusies pēc 2006.gada 1.jūlija, kopējā maksimālā attiecināmo izmaksu summa ir 140 000 latu, summējot apvienoto teritoriju attiecināmo izmaksu neizlietotās summas laikposmā no 2008.gada līdz 2013.gadam

 • Atbalsta intensitāte ir 75 % apmērā no projekta attiecināmo izmaksu summas.

  Mēs piedāvājam sagatavot kvalitatīvu projekta pieteikumu un ar to saistīto dokumentāciju, kā arī sniedzam konsultācijas visā projekta ieviešanas laikā un nodrošinām gala atskaites sagatavošanu.
  Sazinieties ar mums, un mēs sniegsim Jums noderīgu informāciju arī par citiem projektu konkursiem, kuri iespējams ir piemēroti tieši Jūsu idejām.
  Būsiet laipni gaidīti mūsu birojā uz bezmaksas konsultāciju, lai kopīgi izvērtētu Jūsu iespējas piesaistīt ES fondu līdzekļus.

  17 09 2008
  Ja vēlaties saņemt jaunumus no “EIROTILTS”, ierakstiet savu E-pasta adresi šeit!
  Mūsu birojs Rīgā:
  Kr. Valdemāra ielā 57/59, 3.stāvā
  Telefons: 67898129
  Fakss: 67898130
  Mob: 27044662
  E-pasts: eirotilts@eirotilts.lv

  Rekvizīti