Vēlamies informēt, ka no 29. septembra līdz 7.novembrim uzņēmējiem būs iespēja iesniegt projektus projektu programmā „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” .

Programmas mērķis ir atbalstīt veiksmīgi izstrādāto jauno produktu vai tehnoloģiju ieviešanu ražošanā.

Šajā konkursā komersantiem ir iespēja iegūt Eiropas Savienības un valsts atbalstu sākotnējiem ieguldījumiem pamatlīdzekļos, kas tieši nodrošina jaunu produktu vai tehnoloģiju ieviešanu ražošanā:
 • jaunu iekārtu iegādes izmaksas (Ieskaitot iekārtu piegādes, uzstādīšanas un apkalpojošā personāla instruktāžas izmaksas);
 • nemateriālie ieguldījumi (patentu un licenču iegādes izmaksas).

 • Jauns produkts ietver preces un pakalpojumus, kuri ir pilnīgi jauni vai būtiski uzlaboti attiecībā uz to funkcionālajām īpašībām un paredzamo pielietošanas veidu, tas ir – ietver būtiskas izmaiņas tehniskajos parametros, sastāvdaļās un materiālos, pievienotajā programmatūrā, lietotājam draudzīgās vai citās funkcionālās īpašībās. Gadījumā, ja projekta iesniedzējam ir saistītie komersanti, tad produkts ir jauns Latvijā reģistrētajos saistītajos komersantos.

  Jauna tehnoloģija ietver būtiskas izmaiņas tehnoloģijā, iekārtās un programmatūrā, lai uzlabotu ražošanas procesu vai pielietotās ražošanas metodes un tās ieviešana projekta iesniedzējā nodrošina jaunu produktu ražošanu.

  Kopējais aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums ir 80 000 000 LVL.
  Pirmās atlases kārtas finansējums 40 000 000 LVL.
  Atbalsta intensitāte:
 • 25% - lielajiem komersantiem;
 • 35% - sīkajiem, mazajiem un vidējiem komersantiem.

 • Vienam projekta iesniedzējam pieļaujamais finansējuma apmērs ir 350 000 LVL.

  Mēs piedāvājam sagatavot kvalitatīvu projekta pieteikumu un ar to saistīto dokumentāciju, kā arī sniedzam konsultācijas visā projekta ieviešanas laikā un nodrošinām gala atskaites sagatavošanu.
  Sazinieties ar mums, un mēs sniegsim Jums noderīgu informāciju arī par citiem projektu konkursiem, kuri iespējams ir piemēroti tieši Jūsu idejām.
  Būsiet laipni gaidīti mūsu birojā uz bezmaksas konsultāciju, lai kopīgi izvērtētu Jūsu iespējas piesaistīt ES fondu līdzekļus.

  15 09 2008
  Ja vēlaties saņemt jaunumus no “EIROTILTS”, ierakstiet savu E-pasta adresi šeit!
  Mūsu birojs Rīgā:
  Kr. Valdemāra ielā 57/59, 3.stāvā
  Telefons: 67898129
  Fakss: 67898130
  Mob: 27044662
  E-pasts: eirotilts@eirotilts.lv

  Rekvizīti