Aprīļa sākumā tika apstiprināti MK noteikumi projektu programmai „Atbalsts nodarbināto apmācībām”, kā arī jau ir zināms projektu konkursa norises laiks. 21.maijā tiks uzsākta pirmā projektu pieņemšana konkursa ietvaros, kura turpināsies līdz 2.jūlijam.
Atbalstāmās aktivitātes:
 • vispārējās apmācības - teorētiskas un praktiskas apmācības, kurās iegūtās zināšanas un iemaņas izmantojamas arī citu komersantu darbībā vai citās darbības jomās;
 • speciālās apmācības - teorētiskas un praktiskas apmācības, kuras ir tieši saistītas ar darbinieka iegūto zināšanu turpmāku izmantošanu konkrētajā komersantā, bet iegūtās zināšanas nav plaši izmantojamas citos komersantos vai citās darbības jomās.

 • Programmas ietvaros atbalsts paredzēts tādiem izdevumiem kā:
 • pasniedzēju darba atlīdzība par darba stundām (t.sk. darba devēja Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), kuras viņi izmantojuši apmācību sniegšanai, kas nepārsniedz likmi 55 LVL/stundā;
 • apmācībām izmantojamo mācību materiālu izmaksas par drukātiem vai audiovizuāli sagatavotiem materiāliem, nepārsniedzot likmi – 200 latu vienam darbiniekam;
 • tulku un tulkotāju pakalpojumu izmaksas, nepārsniedzot 10 % no apmācību kopējām attiecināmajām izmaksām;
 • apmācībām izmantojamo instrumentu un aprīkojuma nolietojums par mācību laiku saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām normām;
 • apmācībām izmantojamo telpu nomas maksa, nepārsniedzot 10 % no apmācību kopējām attiecināmajām izmaksām;
 • viesnīcas izmaksas pasniedzējiem un darbiniekiem, dienas nauda darbiniekiem apmācību norises vietā saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām normām;
 • apmācībām izmantojamo iekārtu nomas izmaksas;
 • izmaksas, kas saistītas ar nodarbināto apmācību vajadzību noteikšanu, karjeras konsultācijām un zināšanu līmeņa testēšanu, nepārsniedzot 300 latu vienam darbiniekam;
 • nodarbināto un pasniedzēju transporta izmaksas;
 • vīzu un darba atļauju saņemšanas izmaksas;
 • to profesiju pārstāvjiem, kam pēc apmācību beigām profesionālās darbības veikšanai ir nepieciešams sertifikāts, – eksaminācijas un sertifikācijas izmaksas, nepārsniedzot 1000 latu vienam darbiniekam;
 • nodarbināto darba samaksa (tai skaitā darba devēja Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) par darba stundām mācību apgūšanai, nepārsniedzot visu pārējo atbalstāmo izmaksu kopējo summu;
 • administrēšanas izmaksas.

 • Finansējuma saņēmēji:
 • Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēti komersanti;
 • biedrības, kuras reģistrētas biedrību un nodibinājumu reģistrā un kurās apvienojušies vismaz pieci vienas nozares komersanti vai pašnodarbināti speciālisti
 • darba devēju apvienības, kas apvieno vismaz piecus komersantus.

 • Viena projekta ietvaros maksimāli pieļaujamais atbalsta apjoms ir:
  1. komersantam maza apjoma projektam 30000 latu;
  2. komersantam liela apjoma projektam 150000 latu;
  3. partnerībā iesniegtam projektam 250000 latu.

  Atbalsta intensitāte:
  Vispārējām apmācībām:
 • 80% — individuāliem komersantiem, mazām un vidējām kapitālsabiedrībām, nozares asociācijām;
 • 60% — lielām kapitālsabiedrībām;
 • Speciālajām apmācībām:
 • 45% — individuāliem komersantiem, mazām un vidējām kapitālsabiedrībām, nozares asociācijām;
 • 35% — lielām kapitālsabiedrībām;
 • Valodu apmācībām - 50%.

  Ja rodas interese par projektu sagatavošanu šajā programmā, droši zvaniet vai rakstiet mums. Ar prieku palīdzēsim sagatavot kvalitatīvu projekta pieteikumu.
  09 04 2008
  Ja vēlaties saņemt jaunumus no “EIROTILTS”, ierakstiet savu E-pasta adresi šeit!
  Mūsu birojs Rīgā:
  Kr. Valdemāra ielā 57/59, 3.stāvā
  Telefons: 67898129
  Fakss: 67898130
  Mob: 27044662
  E-pasts: eirotilts@eirotilts.lv

  Rekvizīti