Vēlamies informēt, ka no 9.jūnija līdz 9.jūlijam akvakultūras uzņēmumiem būs iespēja iesniegt projektus Eiropas Zivsaimniecības fonda programmā „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos” .
Šajā konkursā akvakultūras uzņēmumiem ir iespēja iegūt Eiropas Savienības un valsts atbalstu līdz 60% no sekojošām izmaksām:

 • akvakultūras dzīvnieku audzēšanas un inkubācijas cehu jaunbūve un esošo cehu rekonstrukcija;
  hidrotehnisko būvju, tai skaitā dīķu, dambju, ūdens padeves un izvades sistēmu, būvniecība un rekonstrukcija;
 • cita jauna būvniecība vai rekonstrukcija;
 • tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana atbilstoši projekta mērķim, tajā skaitā datortehnika;
 • specializēto datorprogrammatūru iegāde ražošanas procesa vadības un kontroles nodrošināšanai;
 • zivju vai zivju barības uzglabāšanas kameru jaunbūve un iegāde, aukstuma iekārtu, agregātu, ledus izgatavošanas iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana;
 • laboratorijas un kvalitātes kontroles iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana;
 • ar zivju barotavu aprīkotu peldlīdzekļu un airu laivu iegāde atbilstoši projekta mērķim;
 • ūdens recirkulācijas sistēmas iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana;
 • ūdens padeves un tā līmeņa regulācijas iekārtu uzstādīšana un rekonstrukcija;
 • savvaļas dzīvnieku atbaidīšanas iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana;
 • tehnikas iegāde, kas nepieciešama koku un krūmu izzāģēšanai un meldru izpļaušanai putnu ligzdošanas un savvaļas dzīvnieku uzturēšanās vietās, atbilstoši projekta mērķim;
 • traktortehnika akvakultūras uzņēmuma darbības nodrošināšanai;
 • specializēta transporta dzīvo zivju pārvadāšanai iegāde;
 • iekārtu iegāde uzņēmumā izaudzētās akvakultūras produkcijas mazumtirdzniecības veikšanai audzētavas teritorijā;
 • vienreizēji izdevumi, kas saistīti ar iegādājamās tehnikas un iekārtu uzstādīšanu (piemēram, pievienošanu elektropadevei, kanalizācijas, ūdensapgādes un ventilācijas sistēmām), lai nodrošinātu to darbību un ar šo darbu veikšanu saistīto materiālu iegāde;
 • vispārējas izmaksas, tai skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu (projekta sagatavošanas) honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču saņemšanas izmaksas.

 • Mēs piedāvājam sagatavot kvalitatīvu projekta pieteikumu un ar to saistīto dokumentāciju, kā arī sniedzam konsultācijas visā projekta ieviešanas laikā un nodrošinām gala atskaites sagatavošanu.
  Sazinieties ar mums, un mēs sniegsim Jums noderīgu informāciju arī par citiem projektu konkursiem, kuri iespējams ir piemēroti tieši Jūsu idejām.
  Būsiet laipni gaidīti mūsu birojā uz bezmaksas konsultāciju, lai kopīgi izvērtētu Jūsu iespējas piesaistīt ES fondu līdzekļus.
  09 04 2008
  Ja vēlaties saņemt jaunumus no “EIROTILTS”, ierakstiet savu E-pasta adresi šeit!
  Mūsu birojs Rīgā:
  Kr. Valdemāra ielā 57/59, 3.stāvā
  Telefons: 67898129
  Fakss: 67898130
  Mob: 27044662
  E-pasts: eirotilts@eirotilts.lv

  Rekvizīti