Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija jau jūlijā izsludinās projektu pieņemšanas 5. kārtu atbalsta programmas „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” ietvaros.
30 06 2014
2014. gada martā plānota projektu pieņemšana atbalsta programmas „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” 4. kārtas ietvaros.
31 01 2014
No 2014.gada 21.janvāra līdz 2014.gada 20.martam (ieskaitot) notiek atklāta konkursa "Atbalsts "zaļo" tehnoloģiju ieviešanai ražošanā" .
projektu iesniegumu pieņemšana programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" ietvaros.
31 01 2014
No 2013.gada 2.septembra – 31.oktobrim notiks projektu pieņemšana atbalsta programmā „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” .
31 07 2013
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izsludinājusi projektu pieņemšanas 3. kārtu atbalsta programmas „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” ietvaros.
26 06 2013
2013.gada augustā plānota projektu pieņemšana projektu programmā „Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai” .
26 06 2013
Vēlamies Jūs informēt, ka no 2012. gada 6. decembra līdz 2013. gada 15. janvārim būs iespējams iesniegt projektus Eiropas Zivsaimniecības fonda programmā „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” .
21 11 2012
Vēlamies informēt, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izsludinājusi projektu pieņemšanas 2. kārtu atbalsta programmas „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” ietvaros.
09 10 2012
Vēlamies Jūs informēt, ka vēl līdz 30.07.2012. ir iespējams iesniegt projektus Eiropas Zivsaimniecības fonda programmā „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos” .
09 07 2012
ES fondu atbalsts 70% atbalsta programā "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)"
28 03 2012

<< 1 2 3 4 >>

Ja vēlaties saņemt jaunumus no “EIROTILTS”, ierakstiet savu E-pasta adresi šeit!
Mūsu birojs Rīgā:
Kr. Valdemāra ielā 57/59, 3.stāvā
Telefons: 67898129
Fakss: 67898130
Mob: 27044662
E-pasts: eirotilts@eirotilts.lv

Rekvizīti